STAGIONE AGONISTICA OUTDOOR TIRO ALLA FUNE 2019
                 
                 
25/04/2019 San Marco 1° T.A.F. Tear Force A (PN) Punti 21 Camp. Triveneto
1^ prova cat.525kg
  di Resana (TV) 2° T.A.F. Scorzè B (VE) Punti 14
    3° T.A.F. Canarini A (VE) Punti 11          
    4° T.A.F. Vazzola A (TV) Punti 9 1° girone
    5° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 7          
    6° A.T.F. Ga-Po (MN) Punti 6          
    7° T.A.F. Furie Rosse B (PN) Punti 5          
    8° T.A.F. Leoni (TV) Punti 4          
             
1° T.A.F. Scorzè A (VE) Punti 18          
  2° T.A.F. Furie Rosse A (PN) Punti 15          
    3° T.A.F. Tear Force B (PN) Punti 8          
    4° T.A.F. Vazzola B (TV) Punti 8 2° girone
    5° T.A.F. Yankees (TV) Punti 7          
    6° G.S. Astra Feltre (BL) Punti 4          
    7° T.A.F. Canarini B (VE) Punti 0          
             
CLASSIFICA FINALE 1° T.A.F. Tear Force A (PN)          
    2° T.A.F. Scorzè A (VE)          
    3° T.A.F. Furie Rosse A (PN)          
    4° T.A.F. Scorzè B (VE)          
    5° T.A.F. Tear Force B (PN)          
    6° T.A.F. Canarini A (VE)          
    7° T.A.F. Vazzola B (TV)          
    8° T.A.F. Vazzola A (TV)          
    9° T.A.F. Yankees (TV)          
    10° T.A.F. The Vikings Rambla (PD)          
    11° G.S. Astra Feltre (BL)          
    12° A.T.F. Ga-Po (MN)          
    13° T.A.F. Furie Rosse B (PN)          
    14° T.A.F. Canarini B (VE)            
    15° T.A.F. Leoni (TV)            
               
               
               
25/05/2019 Peseggia 1° T.A.F. Tear Force (PN) Punti 25 Camp. Italiano
Categoria 680kg
di Scorzè (VE) 2° T.A.F. Scorzè (VE) Punti 23
3° T.A.F. Furie Rosse (PN) Punti 20
4° T.A.F. Vazzola (TV) Punti 19 Prima prova
5° T.A.F. Canarini (VE) Punti 13
6° G.S .Astra Feltre (BL) Punti 6
7° T.A.F. I Gufi (UD) Punti 6
8° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 6
9° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 6
    10° T.A.F. Leoni (TV) Punti 1          
             
               
               
01/06/2019 Albaredo 1° T.A.F. Scorzè A (VE) Punti 18 Camp. Triveneto
2^ prova cat.525kg
  di Vedelago (TV) 2° T.A.F. Vazzola B (TV) Punti 13
    3° T.A.F. Furie Rosse A (PN) Punti 11          
    4° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 8 1° girone
    5° A.T.F. Ga-Po (MN) Punti 7          
    6° T.A.F. Canarini A (VE) Punti 3          
    7° T.A.F. Leoni (TV) Punti 0          
               
    1° T.A.F. Tear Force A (PN) Punti 18          
    2° T.A.F. Yankees (TV) Punti 15          
    3° T.A.F. Scorzè B (VE) Punti 7          
    4° T.A.F. Vazzola A (TV) Punti 7 2° girone
    5° G.S. Astra Feltre (BL) Punti 7          
    6° T.A.F. Furie Rosse B (PN) Punti 4          
    7° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 3          
             
CLASSIFICA FINALE 1° T.A.F. Tear Force A (PN)            
    2° T.A.F. Scorzè A (VE)            
    3° T.A.F. Vazzola B (TV)            
    4° T.A.F. Yankees (TV)            
    5° T.A.F. Furie Rosse A (PN)            
    6° T.A.F. Scorzè B (VE)            
    7° T.A.F. Vazzola A (TV)            
    8° T.A.F. The Vikings Rambla (PD)            
    9° G.S. Astra Feltre (BL)            
    10° A.T.F. Ga-Po (MN)            
    11° T.A.F. Furie Rosse B (PN)            
    12° T.A.F. Canarini A (VE)            
    13° T.A.F. Città di Musile (VE)            
    14° T.A.F. Leoni (TV)            
               
               
08/06/2019 Santa Maria 1° T.A.F. Tear Force A (PN) Punti 24 Camp. Triveneto
3^ prova cat.480kg
  di Sala (VE) 2° T.A.F. Scorzè A (VE) Punti 19
    3° T.A.F. Furie Rosse A (PN) Punti 19          
    4° T.A.F. Scorzè B (VE) Punti 15          
    5° T.A.F. Furie Rosse B (PN) Punti 12          
    6° T.A.F. Vazzola A (TV) Punti 7          
    7° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 4          
    8° T.A.F. Leoni (TV) Punti 4          
    9° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 1          
             
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^
CAMPIONATO TRIVENETO CLASSIFICA PROVVISORIA T.A.F. Scorzè A (VE) 15 15 15      
T.A.F. Tear Force A (PN) 16 16 16
T.A.F. Furie Rosse A (PN) 14 12 14
T.A.F. Scorzè B (VE) 13 11 13
T.A.F. Tear Force B (UD) 12 0 0
T.A.F. Canarini A (VE) 11 5 0
    T.A.F. Vazzola B (TV)   10 14 0
T.A.F. Vazzola A (TV) 9 10 11
T.A.F. Yankees (TV) 8 13 0
T.A.F. The Vikings Rambla (PD) 7 9 10
    G.S. Astra Feltre A (BL)   6 8 0
    A.T.F. Ga-Po (MN)   5 7 0
    T.A.F. Furie Rosse B (PN)   4 6 12
    T.A.F. Canarini B (VE)   3 0 0
    T.A.F. Leoni (TV) 2 3 9
    T.A.F. Città di Musile (VE)   0 4 8
14-15-16 giugno 2019 TORNEO INTERNAZIONALE
a Goldscheur (GERMANIA)
                 
             
             
23/06/2019 Parco Catene 1° T.A.F. Tear Force (PN)   amichevole
  Marghera (VE) 2° T.A.F. Scorzè (VE) cat. 680kg
    3° T.A.F. The Vikings Rambla (PD)          
    4° T.A.F. Città di Musile (VE)          
    5° T.A.F. Vazzola A (TV)          
    6° G.S.Astra – Feltre (BL)          
             
             
             
06/07/2019 Gazoldo 1° T.A.F. Tear Force (PN) Punti 24 Camp. Italiano
cat. 700kg
degli Ippoliti (MN) 2° T.A.F. Furie Rosse (PN) Punti 19
3° T.A.F. Scorzè (VE) Punti 16
4° G.S .Astra Feltre (BL) Punti 15 Prima prova
5° T.A.F. Vazzola (TV) Punti 10
6° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 8
7° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 5
8° Polisportiva Centese (FE) Punti 4
9° A.T.F. Ga-Po (MN) Punti 3
             
             
06/07/2019 Gazoldo 1° T.A.F. Scorzè (VE) Punti 21 Camp. Italiano
cat. 640kg
degli Ippoliti (MN) 2° T.A.F. Furie Rosse (PN) Punti 18
3° T.A.F. Tear Force (PN) Punti 15
4° T.A.F. Vazzola (TV) Punti 12 Prima prova
5° G.S .Astra Feltre (BL) Punti 9
6° T.A.F. Leoni (TV) Punti 6
7° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 3
8° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 0
             
13/07/2019 S.Vendemiano (TV) 1° T.A.F. Scorzè (VE) Punti 21 Camp. Italiano
cat. 640kg
2° T.A.F. Tear Force (PN) Punti 18
3° T.A.F. Furie Rosse (PN) Punti 15
4° T.A.F. Vazzola (TV) Punti 12 Seconda prova
5° T.A.F. Leoni (TV) Punti 7
6° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 3
7° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 2
8° G.S .Astra Feltre (BL) Punti 2
CLASSIFICA FINALE 1° T.A.F. Scorzè (VE) Campione Italiano
categoria 640kg
2° T.A.F. Tear Force (PN)
3° T.A.F. Vazzola (TV)
4° T.A.F. Furie Rosse (PN)
5° T.A.F. Leoni (TV)
6° G.S .Astra Feltre (BL)
7° T.A.F. The Vikings Rambla (PD)
8° T.A.F. Città di Musile (VE)
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA T.A.F. SCORZE’ (VE) VINCE IL 67° TITOLO ITALIANO                
                 
13/07/2019 S.Vendemiano (TV) 1° T.A.F. Scorzè (VE) Punti 24 Camp. Italiano
cat. 700kg
2° G.S .Astra Feltre (BL) Punti 18
3° T.A.F. Tear Force (PN) Punti 16
4° T.A.F. Furie Rosse (PN) Punti 16 Seconda prova
5° T.A.F. Vazzola (TV) Punti 10
6° Polisportiva Centese (FE) Punti 9
7° A.T.F. Ga-Po (MN) Punti 8
8° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 2
9° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 1
CLASSIFICA FINALE 1° T.A.F. Scorzè (VE)   Campione Italiano
categoria 700kg
2° T.A.F. Furie Rosse (PN)
3° G.S .Astra Feltre (BL)
4° T.A.F. Tear Force (PN)
5° T.A.F. Vazzola (TV)
6° Polisportiva Centese (FE)
7° A.T.F. Ga-Po (MN)
8° T.A.F. Città di Musile (VE)
9° T.A.F. The Vikings Rambla (PD)
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA T.A.F. SCORZE’ (VE) VINCE IL 68° TITOLO ITALIANO                
                 
                 
                 
20/07/2019 Noventa 1° T.A.F. Tear Force (PN) Punti 22 Camp. Italiano
Categoria 680kg
di Piave (VE) 2° T.A.F. Scorzè (VE) Punti 21
3° T.A.F. Furie Rosse (PN) Punti 19
4° T.A.F. Vazzola (TV) Punti 13 Seconda prova
5° G.S .Astra Feltre (BL) Punti 12
6° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 9
7° T.A.F. Canarini (VE) Punti 5
8° T.A.F. Leoni (TV) Punti 3
9° T.A.F. The Vikings Rambla (PD) Punti 1
             
CLASSIFICA FINALE 1° T.A.F. Scorzè (VE)   Campione Italiano
categoria 680kg
    2° T.A.F. Tear Force (PN)  
    3° T.A.F. Furie Rosse (PN)            
    4° T.A.F. Vazzola (TV)            
    5° G.S .Astra Feltre (BL)            
    6° T.A.F. Canarini (VE)            
    7° T.A.F. Città di Musile (VE)            
    8° T.A.F. The Vikings Rambla (PD)            
    9° T.A.F. Leoni (TV)            
    10° T.A.F. I Gufi (UD)            
               
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA T.A.F. SCORZE’ (VE) VINCE IL 69° TITOLO ITALIANO                
                 
                 
                 
27/07/2019 Cappella 1° T.A.F. Tear Force (PN) Punti 19 Camp. Italiano
Categoria 525kg
di Scorzè (VE) 2° T.A.F. Scorzè A (VE) Punti 19
3° T.A.F. Furie Rosse (PN) Punti 15
4° G.S .Astra Feltre (BL) Punti 9
5° T.A.F. Città di Musile (VE) Punti 9
6° T.A.F. Vazzola (TV) Punti 6
7° T.A.F. Scorzè B (VE) Punti 6
8° A.T.F. Ga-Po (MN) Punti 0
CLASSIFICA FINALE 1° T.A.F. Tear Force (PN)   Campione Italiano
Categoria 525kg
2° T.A.F. Scorzè A (VE)
3° T.A.F. Furie Rosse (PN)
4° G.S .Astra Feltre (BL)
5° T.A.F. Città di Musile (VE)
6° T.A.F. Vazzola (TV)
7° T.A.F. Scorzè B (VE)
8° A.T.F. Ga-Po (MN)
                 
                 
                 
10/08/2019 Scorzè (VE) 1° T.A.F. Tear Force (PN) Vincitore Coppa Italia cat. 680kg
cat. 530kg
2° T.A.F. Scorzè (VE)
3° T.A.F. Furie Rosse (PN)
4° G.S .Astra Feltre (BL)
5° T.A.F. Città di Musile (VE)
6° T.A.F. Canarini (VE)
7° T.A.F. The Vikings Rambla (PD)
8° T.A.F. Vazzola (TV)
04-05-06-07 settembre 2019 CAMPIONATO EUROPEO
di tiro alla fune su prato a Castlebar (IRLANDA)
4° posto con la Nazionale Italiana nella categoria 580kg MIX